Album: Ngài Cứu Tôi

Nghe Album: Ngài Cứu Tôi

Các bài hát trong Album: Ngài Cứu Tôi

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Ngài cứu tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Ngài là vầng đá

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Tiếng yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Ước mơ đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Đấng chăn dắt

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Hối tiếc

Trình bày: | Lượt nghe: 186