Album: Ngài Cứu Tôi

Nghe Album: Ngài Cứu Tôi

Các bài hát trong Album: Ngài Cứu Tôi

Từ nguyên thủy

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Ngài cứu tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Ngài là vầng đá

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Tiếng yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Ước mơ đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Đấng chăn dắt

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Hối tiếc

Trình bày: | Lượt nghe: 171