Album: Mừng Giáng Sinh

Nghe Album: Mừng Giáng Sinh

Các bài hát trong Album: Mừng Giáng Sinh

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Cao cung lên

Trình bày: , , | Lượt nghe: 70

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 481

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Bài thánh ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 127