Ca sĩ: Kim Thoa

Tiểu sử Kim Thoa

Album Kim Thoa

MV Kim Thoa

Bài hát Kim Thoa

An bình trong Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 92

Của lễ hiến dâng

Trình bày: , | Lượt nghe: 457

Riêng Chúa và con

Trình bày: , | Lượt nghe: 61

Bước hoang tìm về

Trình bày: , | Lượt nghe: 124

Vinh phúc tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 47

Phận làn khói bay

Trình bày: , | Lượt nghe: 48

Nên một với Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 464

Dâng xuân

Trình bày: , | Lượt nghe: 197

Đoàn xuân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Kinh Kính mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 566

Đêm thanh bình

Trình bày: | Lượt nghe: 324