Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.09 - Chỉ Có Một Trên Đời

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.09 - Chỉ Có Một Trên Đời

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.09 - Chỉ Có Một Trên Đời

Lòng con thảo

Trình bày: | Lượt nghe: 577

Cầu cho cha mẹ 8

Trình bày: | Lượt nghe: 1,145

Mất Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 1,110

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Lòng mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 840

Mừng tuổi mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 281

Tình Cha cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 267