Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.08 - Ngày Trở Về

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.08 - Ngày Trở Về

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.08 - Ngày Trở Về

Cát bụi hư vô

Trình bày: | Lượt nghe: 1,489

Chúa nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Hy lễ cuối cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Khóc cha hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 632

Ôi Giêsu lân tuất

Trình bày: | Lượt nghe: 502

Chúa gọi con về

Trình bày: | Lượt nghe: 1,226

Trung kiên chờ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 653

Giã biệt ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 665

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,744