Ca sĩ: Thiên Tôn

Tiểu sử Thiên Tôn

Album Thiên Tôn

MV Thiên Tôn

Bài hát Thiên Tôn

Mùa đông năm ấy

Sáng tác: | Lượt nghe: 2,116

Đêm Thánh vô cùng

Sáng tác: | Lượt nghe: 4,080

Ave Maria trăng từ bi

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,548

Hôm nay toàn dân

Lượt nghe: 1,399