Nhạc sĩ: TGm. Giuse Ngô Quang Kiệt

Cầu cho Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,621