Album: Giáng Sinh Muôn Đời

Nghe Album: Giáng Sinh Muôn Đời

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Muôn Đời

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,285

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,413

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Lời yêu cuối

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 844

Tiếng chuông vang

Trình bày: | Lượt nghe: 115