Album: Giáng Sinh Muôn Đời

Nghe Album: Giáng Sinh Muôn Đời

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Muôn Đời

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,202

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,406

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 293

Lời yêu cuối

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 827

Tiếng chuông vang

Trình bày: | Lượt nghe: 113