Ca sĩ: Quỳnh Giao

Tiểu sử Quỳnh Giao

Album Quỳnh Giao

MV Quỳnh Giao

Bài hát Quỳnh Giao

Kinh Tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 142

Đêm Thánh vô cùng

Sáng tác: | Lượt nghe: 78

Kinh tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 263

Chúa là điểm tựa

Sáng tác: | Lượt nghe: 173

Một người nữ

Sáng tác: | Lượt nghe: 546