Ca sĩ: Quỳnh Giao

Tiểu sử Quỳnh Giao

Album Quỳnh Giao

MV Quỳnh Giao

Bài hát Quỳnh Giao

Kinh Tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 140

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Kinh tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 244

Chúa là điểm tựa

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Một người nữ

Trình bày: | Lượt nghe: 488