Ca sĩ: Nhất Sinh

Tiểu sử Nhất Sinh

Album Nhất Sinh

MV Nhất Sinh

Bài hát Nhất Sinh

Ngôi nhà tranh đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Tình Ngài thẳm sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Xin vâng như Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 205