Ca sĩ: Nhất Sinh

Tiểu sử Nhất Sinh

Album Nhất Sinh

MV Nhất Sinh

Bài hát Nhất Sinh

Tình Ngài thẳm sâu

Sáng tác: | Lượt nghe: 106

Xin vâng như Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 217

Về bên Cha dấu yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 56

Về bên Cha dấu yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 87