Nhạc sĩ sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Ai hiểu được

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 203

Cho một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 246

Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Này con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Một đời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 200

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 108

Xin Chúa đến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 395

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 178

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 235

Nữ Hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 390

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 509

Cửa trời rộng mở

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Thánh Giuse lao động

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,379

Trang 1 trên 212