Nhạc sĩ sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Ai hiểu được

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Cho một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Này con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Một đời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 59

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 133

Nữ Hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 324

Cửa trời rộng mở

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Thánh Giuse lao động

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 689

Trang 1 trên 212