Nhạc sĩ sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Ai hiểu được

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Cho một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 226

Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Này con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Một đời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 97

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 211

Nữ Hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 250

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 463

Cửa trời rộng mở

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Thánh Giuse lao động

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 772

Trang 1 trên 212