Nhạc sĩ sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Ai hiểu được

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Cho một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Này con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Một đời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Xin Chúa đến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 375

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 178

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 215

Nữ Hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 489

Cửa trời rộng mở

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Thánh Giuse lao động

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 797

Trang 1 trên 212