Nhạc sĩ sĩ: Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức

Ai hiểu được

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 176

Cho một tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Chúa thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Này con xin đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Một đời tri ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Tình ca Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 198

Nữ Hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 204

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 363

Cửa trời rộng mở

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Phúc cho người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Tôn vinh Thánh Giuse

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Thánh Giuse lao động

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 744

Trang 1 trên 212