Nhạc sĩ sĩ: Lm. La Thập Tự

Album Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Cho Tôi Một Lời Xin Lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Linh mục xin nói về cha (Slideshow)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Dấu Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260

Một đời tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Đường Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Có gì cao quý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Ngài đã thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 351

Có ai theo Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 187

Trang 1 trên 212