Nhạc sĩ sĩ: Lm. La Thập Tự

Album Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Cho Tôi Một Lời Xin Lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Linh mục xin nói về cha (Slideshow)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Dấu Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Đường Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Có gì cao quý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Ngài đã thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 266

Có ai theo Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Trang 1 trên 212