Nhạc sĩ sĩ: Lm. La Thập Tự

Album Linh Mục Phận Người Cung La Thứ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Cho Tôi Một Lời Xin Lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Linh mục xin nói về cha (Slideshow)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Dấu Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 235

Đường Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Tình Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Có gì cao quý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Ngài đã thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 321

Có ai theo Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Trang 1 trên 212