Ca sĩ: Hải Phượng

Tiểu sử Hải Phượng

Album Hải Phượng

MV Hải Phượng

Bài hát Hải Phượng

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 166

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 428

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96