Ca sĩ: Hải Phượng

Tiểu sử Hải Phượng

Album Hải Phượng

MV Hải Phượng

Bài hát Hải Phượng

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 264

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59