Ca sĩ: Hải Phượng

Tiểu sử Hải Phượng

Album Hải Phượng

MV Hải Phượng

Bài hát Hải Phượng

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52