Ca sĩ: Hải Phượng

Tiểu sử Hải Phượng

Album Hải Phượng

MV Hải Phượng

Bài hát Hải Phượng

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 176

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 475

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98