Ca sĩ: Hải Phượng

Tiểu sử Hải Phượng

Album Hải Phượng

MV Hải Phượng

Bài hát Hải Phượng

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Màn đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Con muốn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 337

Hoa Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81