Album: Người Đi

Nghe Album: Người Đi

Các bài hát trong Album: Người Đi

Thần linh Chúa hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 481

Cuộc sống của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Xin sai Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 505

Alpha – Omega

Trình bày: | Lượt nghe: 146