Album: Người Đi

Nghe Album: Người Đi

Các bài hát trong Album: Người Đi

Thần linh Chúa hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Cuộc sống của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Xin sai Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 474

Alpha – Omega

Trình bày: | Lượt nghe: 134