Album: Người Đi

Nghe Album: Người Đi

Các bài hát trong Album: Người Đi

Thần linh Chúa hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 322

Cuộc sống của tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Xin sai Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 255

Alpha – Omega

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Người đi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 94