Album: Trọn Đời Ngợi Ca

Nghe Album: Trọn Đời Ngợi Ca

Các bài hát trong Album: Trọn Đời Ngợi Ca

Hân hoan phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Muôn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Lời đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Lời cầu xin

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Trọn đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Ngày xuân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Tìm về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 65