Album: Trọn Đời Ngợi Ca

Nghe Album: Trọn Đời Ngợi Ca

Các bài hát trong Album: Trọn Đời Ngợi Ca

Hân hoan phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Muôn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Lời đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Lời cầu xin

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Trọn đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Ngày xuân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Tìm về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Lượt nghe: 125