Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi

Têrêsa Hài Đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63