Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ

Tiểu sử Lưu Chí Vỹ

Album Lưu Chí Vỹ

MV Lưu Chí Vỹ

Bài hát Lưu Chí Vỹ

Jesus Chúa Tôi Yêu

Lượt nghe: 897

Liên Khúc Noel

Sáng tác: | Lượt nghe: 53

Bài Thánh Ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 48

Bài Thánh Ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 64

Thắc mắc đời người

Sáng tác: | Lượt nghe: 240

Lúc anh nguyện cầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 638

Thắc mắc đời người

Sáng tác: | Lượt nghe: 562

Vinh quang thuộc Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 868

Đến với Jesus

Sáng tác: | Lượt nghe: 565

Con cần Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 994

Tình yêu Chúa dành cho tôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 266

Cảm nhận

Sáng tác: | Lượt nghe: 788

Chúa đến tìm và cứu con

Sáng tác: | Lượt nghe: 262

Yêu thương và tha thứ

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,214