Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ

Tiểu sử Lưu Chí Vỹ

Album Lưu Chí Vỹ

MV Lưu Chí Vỹ

Bài hát Lưu Chí Vỹ

Jesus Chúa Tôi Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 875

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Lúc anh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 624

Vinh quang thuộc Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 821

Đến với Jesus

Trình bày: | Lượt nghe: 559

Con cần Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 988

Cảm nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 772

Yêu thương và tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,184