Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ

Tiểu sử Lưu Chí Vỹ

Album Lưu Chí Vỹ

MV Lưu Chí Vỹ

Bài hát Lưu Chí Vỹ

Jesus Chúa Tôi Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 791

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Lúc anh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 590

Vinh quang thuộc Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 680

Đến với Jesus

Trình bày: | Lượt nghe: 495

Con cần Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 958

Cảm nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 722

Yêu thương và tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,146