Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ

Tiểu sử Lưu Chí Vỹ

Album Lưu Chí Vỹ

MV Lưu Chí Vỹ

Bài hát Lưu Chí Vỹ

Jesus Chúa Tôi Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 815

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lúc anh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 595

Vinh quang thuộc Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 703

Đến với Jesus

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Con cần Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 964

Cảm nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 758

Yêu thương và tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,150