Nhạc sĩ: Marie Gentille Thanh Đan

Tình yêu hy hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Vui lên Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Yêu chân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Mẹ, ánh trăng vàng

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Thánh Phụ Đa Minh

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Thánh Martino

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Thánh Catarina

Trình bày: | Lượt nghe: 178