Nhạc sĩ: Marie Gentille Thanh Đan

Tình yêu hy hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Vui lên Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Vào đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Yêu chân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 191

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Thánh Martino

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Thánh Catarina

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 163