Nhạc sĩ: Marie Gentille Thanh Đan

Tình yêu hy hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Vui lên Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Yêu chân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 255

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Mẹ, ánh trăng vàng

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Thánh Phụ Đa Minh

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Thánh Martino

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thánh Catarina

Trình bày: | Lượt nghe: 185