Album: Tình Yêu Hy Hiến

Nghe Album: Tình Yêu Hy Hiến

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Hy Hiến

Tình yêu hy hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Vui lên Sion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Vào đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Yêu chân tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 189

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Thánh Martino

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Thánh Catarina

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 156