Album: Tình Yêu Hy Hiến

Nghe Album: Tình Yêu Hy Hiến

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Hy Hiến

Tình yêu hy hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Vui lên Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Yêu chân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Mẹ, ánh trăng vàng

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Thánh Phụ Đa Minh

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thánh Martino

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thánh Catarina

Trình bày: | Lượt nghe: 184