Album: Một Chút

Nghe Album: Một Chút

Các bài hát trong Album: Một Chút

Quỳ hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Sao không

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Một chút

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Lạy Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 348

Con nay trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 92