Ca sĩ: Thanh Hải

Tiểu sử Thanh Hải

Album Thanh Hải

MV Thanh Hải

Bài hát Thanh Hải

Lời Hằng Sống

Trình bày: | Lượt nghe: 1,023

Giêsu – Maria – Giuse

Trình bày: | Lượt nghe: 439

Bước theo Thần Khí

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Câu chuyện trái tim

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Chúa hằng dẫn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Tình Chúa thương

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Hy lễ đoạn trường

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Dâng lên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 866

Đoàn con xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 756