Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.1

Nghe Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.1

Các bài hát trong Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.1