Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.1

Nghe Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.1

Các bài hát trong Album: Khấn Nguyện Và Cảm Tạ Vol.1

Trăng thề

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Nỗi đau chôn dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Về quê cũ

Trình bày: | Lượt nghe: 114