Ca sĩ: Nguyên Thảo

Tiểu sử Nguyên Thảo

Album Nguyên Thảo

MV Nguyên Thảo

Bài hát Nguyên Thảo

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Ngôi sao mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Ngôi sao mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Ơn cha nghĩa mẹ 6

Trình bày: | Lượt nghe: 61