Album: Vì Ngài Yêu Con

Nghe Album: Vì Ngài Yêu Con

Các bài hát trong Album: Vì Ngài Yêu Con

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 296

Bao la tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Dâng lên Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222