Album: Vì Ngài Yêu Con

Nghe Album: Vì Ngài Yêu Con

Các bài hát trong Album: Vì Ngài Yêu Con

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 497

Bao la tình chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Tình Cha dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Xin chỉ một lời

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Cầu cho cha mẹ 7

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Dâng lên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 454