Album: Vì Ngài Yêu Con

Nghe Album: Vì Ngài Yêu Con

Các bài hát trong Album: Vì Ngài Yêu Con

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 419

Bao la tình chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Tình Cha dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Xin chỉ một lời

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Cầu cho cha mẹ 7

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Dâng lên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 366