Nhạc sĩ: Lm. MJ Trường Luân

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 376

Tình Cha dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Xin chỉ một lời

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Dâng lên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 306