Nhạc sĩ: Lm. MJ Trường Luân

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Tình Cha dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Xin chỉ một lời

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Dâng lên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 342