Nhạc sĩ: Lm. MJ Trường Luân

Xin Cha cứu con

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Vì Ngài yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 385

Tình Cha dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Xin chỉ một lời

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Dâng lên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 324