Album: Tình Ca Người Được Yêu

Nghe Album: Tình Ca Người Được Yêu

Các bài hát trong Album: Tình Ca Người Được Yêu

Gia nghiệp đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Tình hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Ôi tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Ngài đến trong đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 408

Như con thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Gần bên Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,040

Sống với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 401

Luôn cậy trông Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tâm tình cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 710