Album: Tình Ca Muôn Đóa Hồng

Nghe Album: Tình Ca Muôn Đóa Hồng

Các bài hát trong Album: Tình Ca Muôn Đóa Hồng

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Ngài có đó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Chúa đã yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 309

Hiến lễ mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 484

Chúa là gia nghiệp

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,244

Chuỗi Mân côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 942

Magnificat

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 576