Album: Tình Ca Muôn Đóa Hồng

Nghe Album: Tình Ca Muôn Đóa Hồng

Các bài hát trong Album: Tình Ca Muôn Đóa Hồng

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Chúa đã yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 445

Đừng để con đơn hành

Trình bày: | Lượt nghe: 309

Hiến lễ mới

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Chúa là gia nghiệp

Trình bày: | Lượt nghe: 1,441

Như muôn đóa hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Chuỗi Mân côi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,316

Trên miền đất Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 867

Khúc hát dâng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 606