Nhạc sĩ: Ngô Đình Lượng

Tạ ơn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Tình cha tựa Thái Sơn

Trình bày: | Lượt nghe: 350

Ngày của mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,461