Nhạc sĩ sĩ: Ngô Đình Lượng

Tạ ơn Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Ngày của mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 353

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,016