Nhạc sĩ: Ngô Đình Lượng

Tạ ơn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Tình cha tựa Thái Sơn

Trình bày: | Lượt nghe: 349

Ngày của mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 453

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,453