Nhạc sĩ: Ngô Đình Lượng

Tạ ơn Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Ơn cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Ngày của mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 350

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,012