Album: Nguyện Cầu Cho Mẹ Cha

Nghe Album: Nguyện Cầu Cho Mẹ Cha

Các bài hát trong Album: Nguyện Cầu Cho Mẹ Cha

Nguyện cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Đóa hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tâm tình xin dâng về mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Mẹ về bên ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Lòng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Viết cho mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Nhớ thương Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Thương nhớ mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Nghĩa ân mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Ơn nghĩa sinh thành

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 143