Album: Ngài Chết Vì Yêu

Nghe Album: Ngài Chết Vì Yêu

Các bài hát trong Album: Ngài Chết Vì Yêu

Tôi tin

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Tâm tình hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Ave Maria con chào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 162