Album: Ngài Chết Vì Yêu

Nghe Album: Ngài Chết Vì Yêu

Các bài hát trong Album: Ngài Chết Vì Yêu

Tôi tin

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Tâm tình hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Diễm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 303

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Ave Maria con chào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 201