Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Nghe Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Ước mơ đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Khúc ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Con đường theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 580

Xin thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,255

Thập giá tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 972

Đừng tuyệt vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 631

Ngài là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 609

Hãy đi

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Thân bụi tro

Trình bày: | Lượt nghe: 608