Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Nghe Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa