Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Nghe Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Ước mơ đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 503

Khúc ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 259

Con đường theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 670

Xin thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,384

Thập giá tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,223

Đừng tuyệt vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 749

Ngài là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 673

Hãy đi

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thân bụi tro

Trình bày: | Lượt nghe: 634