Album: Lời Ngài Con Hát

Nghe Album: Lời Ngài Con Hát

Các bài hát trong Album: Lời Ngài Con Hát

Ơn gọi hiệp thông

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Tình yêu Chúa gọi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Thiên Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 605