Album: Lời Ngài Con Hát

Nghe Album: Lời Ngài Con Hát

Các bài hát trong Album: Lời Ngài Con Hát

Ơn gọi hiệp thông

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tình yêu Chúa gọi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Thiên Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 793