Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.5 - Chúa Là Gia Nghiệp

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.5 - Chúa Là Gia Nghiệp

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.5 - Chúa Là Gia Nghiệp

Chiếc áo chùng thâm

Trình bày: | Lượt nghe: 536

Chúa thương chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,143

Chúa là Linh mục cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 322

Lễ hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 2,844

Mùa xuân Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Tiệc thánh giữa đời

Trình bày: | Lượt nghe: 157