Album: Lắng Nghe Lời Chúa

Nghe Album: Lắng Nghe Lời Chúa

Các bài hát trong Album: Lắng Nghe Lời Chúa

Sai đi phục vụ

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Bao nhiêu Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 462

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 210

Như Thầy yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 736

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 471