Album: Kiếp Phù Vân - Vũ Lương Thiên Phúc Vol.1

Nghe Album: Kiếp Phù Vân - Vũ Lương Thiên Phúc Vol.1

Các bài hát trong Album: Kiếp Phù Vân - Vũ Lương Thiên Phúc Vol.1

Kiếp phù vân

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Chúa cứu chữa

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Đừng cứng lòng

Trình bày: , | Lượt nghe: 209

Giêrusalem hỡi!

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Thánh Giá tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Trở về với Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Hiến lễ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Hãy ca tụng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 566

Gia nghiệp Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Xin chữa lành con

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Ơn cứu độ

Trình bày: , | Lượt nghe: 43

Allêluia

Trình bày: | Lượt nghe: 91