Album: Kiến Thành Vol.1 - Có Một Tình Yêu

Nghe Album: Kiến Thành Vol.1 - Có Một Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Kiến Thành Vol.1 - Có Một Tình Yêu

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Có một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Chúa đã xức dầu

Trình bày: | Lượt nghe: 386

Bài ca Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Nguồn suối an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Vắng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 38