Album: Kiến Thành Vol.1 - Có Một Tình Yêu

Nghe Album: Kiến Thành Vol.1 - Có Một Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Kiến Thành Vol.1 - Có Một Tình Yêu

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Có một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Chúa đã xức dầu

Trình bày: | Lượt nghe: 415

Bài ca Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Nguồn suối an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Vắng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 41