Ca sĩ: Kiến Thành

Tiểu sử Kiến Thành

Album Kiến Thành

MV Kiến Thành

Bài hát Kiến Thành

Tình yêu của Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 128

Dấu ấn tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 97

Đường con đi

Sáng tác: | Lượt nghe: 56

Có một tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 123

Chúa đã xức dầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 415

Bài ca Linh mục

Sáng tác: | Lượt nghe: 72

Bao la tình Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 70

Tình yêu Thiên Chúa

Sáng tác: , | Lượt nghe: 108

Nguồn suối an bình

Sáng tác: | Lượt nghe: 155

Vắng mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 158