Ca sĩ: Kiến Thành

Tiểu sử Kiến Thành

Album Kiến Thành

MV Kiến Thành

Bài hát Kiến Thành

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Dấu ấn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Đường con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Có một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Chúa đã xức dầu

Trình bày: | Lượt nghe: 403

Bài ca Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Nguồn suối an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Vắng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 41