Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 1

Nghe Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 1

Các bài hát trong Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 1

Mục tử ca

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Dìu dắt đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Khúc ca mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 955

Khúc hát mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 255

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 200

Cùng Mẹ ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 61