Album: Dấu Ấn Tình Yêu - Ca đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu