Album: Dấu Ấn Tình Yêu

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu

Thập Giá tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Tình Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 731

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Lượt nghe: 272

Mẹ đứng đó

Trình bày: | Lượt nghe: 54