Album: Con Là Người Ngoại Đạo

Nghe Album: Con Là Người Ngoại Đạo

Các bài hát trong Album: Con Là Người Ngoại Đạo

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Đỉnh trời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 403

Diễm tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Đêm kỷ niệm

Trình bày: , | Lượt nghe: 336

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 1,589

Tà áo đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 532

Lá thư trần thế

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,411

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 1,062

Màu xanh Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Giáo đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 203