Ca sĩ: Ngọc Trọng

Tiểu sử Ngọc Trọng

Album Ngọc Trọng

MV Ngọc Trọng

Bài hát Ngọc Trọng

Giáo đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 207