Album: Bước Người Đi Qua

Nghe Album: Bước Người Đi Qua

Các bài hát trong Album: Bước Người Đi Qua

Bước Người đi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Người mù vệ đường

Trình bày: | Lượt nghe: 252

Sao lâu

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Đôi cánh bồ câu

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Hành trang người trẻ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,239

Hoàng hôn bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Người dẫn con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 558

Tôi thầm tín

Trình bày: | Lượt nghe: 1,962

Noel Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 236