Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.06 - Bài Thánh Ca Màu Tím

Nghe Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.06 - Bài Thánh Ca Màu Tím

Các bài hát trong Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.06 - Bài Thánh Ca Màu Tím

Về đi em

Trình bày: , | Lượt nghe: 87

Sao Chúa bỏ con

Trình bày: | Lượt nghe: 770

Con muốn dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,237

Ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 538

Chúa là cây nho

Trình bày: | Lượt nghe: 413