Nhạc sĩ sĩ: Lm. Sơn Ca Linh

Một đời để lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Ngài cho con theo với

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Tâm tình xin dâng về mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Lời Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 578