Nhạc sĩ sĩ: Lm. Sơn Ca Linh

Một đời để lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Ngài cho con theo với

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Tâm tình xin dâng về mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lời Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 664