Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 261

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 211

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 451

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 313