Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 202

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 109

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 397

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294