Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122