Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 157

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 228