Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164