Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148