Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 75

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175