Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132