Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 186

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 354

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 260