Album: Cho Con Giống Chúa

Nghe Album: Cho Con Giống Chúa

Các bài hát trong Album: Cho Con Giống Chúa

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mẹ đàng lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Lời Mẹ xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Thánh Martino

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Giuse dấu yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84