Nhạc sĩ: Sỹ Điệp

Là Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Chỉ còn Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Cất cao cửa đền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Cha nhân hiền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Lời tha thiết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Hãy reo vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Chúa chăn dắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 566

Khúc ca lên đền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 907