Album: Khúc Ca Lên Đền

Nghe Album: Khúc Ca Lên Đền

Các bài hát trong Album: Khúc Ca Lên Đền

Là Người

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Chỉ còn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Cất cao cửa đền

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Cha nhân hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Lời tha thiết

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Hãy reo vui

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Chúa chăn dắt tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 721

Khúc ca lên đền

Trình bày: | Lượt nghe: 1,179