Nhạc sĩ: Suy Niệm 6 - Đưa Tiễn Người Quá Cố - Cầu Hồn 2