Nhạc sĩ sĩ: Nhạc Noel Quốc Tế - Lời Việt: Lm. Vũ Khởi Phụng